PARA-ISO ESTAMOS, un grupo de catro alumnos de 1ª Bacherelato do IES nº1 de Ordes, veñen de rematar un video reportaxe con entrevistas, chamadas, visitas a sumermercados... sobre alimentos transxénicos.

Repor é un impresionante traballo documental sobre os alimentos transxénicos que amosa dun xeito claro a percepción e coñecemento que temos deles e a vulnerabilidade á que estamos espost*s.

Este é o resultado. O video consta de duas partes.
Repor parte I
Repor parte II